Sectoren

Wij zijn actief in diverse sectoren maar de Agrarische sector staat voor ons op de voorgrond.
Onze voorkeur voor de agrarische sector komt vanuit het verleden van het bedrijf en vanuit onze persoonlijke achtergrond.
Schaafsma Uitzendbureau is ontstaan vanuit een idee om personeelsleden uit de bloemenkwekerij tijdelijk uit te lenen in rustige periodes op de eigen kwekerij.
Inmiddels is Schaafsma een zelfstandig bedrijf geworden maar onze wortels in de agrarsische sector zijn nog altijd doorslaggevend.

Werving in Polen

Onze contactpersoon in Polen zorgt ervoor dat wij mensen kunnen werven met de ervaring die u wenst.
In de plattelandsregio van Polen waar wij actief zijn is het nog vrij eenvoudig om gemotiveerde medewerkers te vinden die een achtergrond hebben in de veehouderij.
Hierdoor kunnen wij vrij snel medewerkers vinden die graag aan de slag gaan in de melkveehouderij, varkenshouderij of in andere vormen van veehouderij.
Onze ervaren medewerkers zorgen ervoor dat de werkzaamheden snel worden opgepakt en dat u weinig tijd kwijt zult zijn aan controlerende taken.

Het vervoer

Alle medewerkers worden voorzien van een vervoersmiddel t.b.v. het woon-werkverkeer. 
Wij beschikken over diverse auto’s / bussen, en als de medewerkers dichtbij het werk wonen, gaan zij per fiets.

De huisvesting

Schaafsma Uitzendbureau verzorgt de huisvesting van de werknemers. 
Wij beschikken over eigen huisvesting in de regio welke volledig zijn ingericht. 
Waar nodig huren wij accommodaties bij om de reistijd minimaal te laten zijn. 
Wij vinden het belangrijk onze medewerkers goed te verzorgen, zodat zij de volgende dag uitgerust en gemotiveerd aan het werk gaan.

Veilig zakendoen

Ons NEN-4400-1 certificaat toont aan dat wij voldoen aan strenge eisen die illegaliteit en fraude voorkomen.
Voor u betekend dit dat u gevrijwaard bent van aansprakelijkheid voor fraude en illegaliteit in de uitzendsector.